Водата - извор на живот


Водата е жизнената сила в живота. Сила, но и стихия. Стихия, която може да ни погуби със своята сила и мощ....
 

Подземни води


Основен защитник на тази теория е Ото Фолгер. При тази теория основен източник за формирането на подземните води са водните пари в атмосфера, които заедно с въздуха попадат в по - студените слоеве на земната кора, кондензират...
 

Водата - извор на живот


Водата е едно от най-големите природни богатства. Тя е от голямо значение за живота на планетата Земя. Повече от 2/3 от земната повърхност е покрита с нея. Освен че е от огромно значение за всички живи същества, тя е един скъпоценен дар от...
 

Води на България


По водни ресурси сред балканските държави, България се нарежда на последно място. Водите се делят на два вида — повърхностни и подземни. Реки. Най-дългата река на територията на България е река Дунав - 470км...
 

Водите на България


Водите в България се поделят на три основни групи: подпочвени води, реки и езера...
 

Водата - извор на живот


Разпространение на водата - водата е най-разпространеното по площ вещество в земната кора. От общата земна повърхност, която е около 510 млн. кв. км., към 365 млн. кв. км. са покрити с вода...
 

Водите на Азия


Протичащите реки се вливат във всички океани, освен в Южния. Азия е континентът с най-голяма площ на безоточни области....
 

Водите на България


Реките формират оттока си почти изцяло в планинските области, където има гъста мрежа от притоци. Като протичат през равнинно-хълмистите и низинните области, те приемат по-малко притоци и са по-скоро транзитни за територии...
 

Водата като дисперсна система


водата като разтворител - освен като важен компонент на истинските молекулни и йонни разтвори водата е дисперсна среда на редица колоидни и грубодисперсни системи суспенсии, емулсии, пени...
 

Водни ресурси на България


Водните ресурси в Р. България се формират от оттока на вътрешните реки, подземните води и част от водите на река Дунав. Тяхното опазване, рационално използване и управление е от жизнено важно значение за устойчивото развитие на страната....

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Хидрология на сушата и водните ресурси с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент

Избрани критерии за търсене

География
Хидрология на сушата и водните р ...
Презентации
Ограничаване на резултатите